• Formularz zwrotu

FORMULARZ - ZWROT TOWARU

 

Dane Sprzedawcy

Sx6 Marcin Stangreciak

Adres : Słotwin 14, 09-142 Załuski

 

Kupujący

Imię i nazwisko ……………………………………………………….....

Nick z allegro ……………………………………………………………..

Numer aukcji ……………………………………..……………………..

Numer telefonu ………………………………………………………..

Adres e-mail ……………………………………………………………..

Data zakupu …………………………………………………………………

Data otrzymania towaru …………………………………….………..

ZAWRACANE POZYCJE

  1. ……………………………………………………………………………

  2. ……………………………………………………………………………

  3. ……………………………………………………………………………

Lp. Nazwa (model, kolor, rozmiar, cena jednostkowa), Ilość

ZWROT NALEŻNOŚCI, KWOTA ……………………………………... PLN

na konto:

numer konta : ………………………………………………………………………

lub przekazem na adres

na adres: imię i nazwisko …………………………………………………….

Ulica………………………………………………………………………………………

kod pocztowy ……………………………….

dodatkowe uwagi …………………………………………………………………

 

podpis

-------------------------------------------------------------------------